Implantaten

Een implantaat is een titanium schroef die in het kaakbot wordt geplaatst ter vervanging van een wortel van een ontbrekende tand. Hij dient als stevige verankering voor een kroon, een brug of een kunstgebit.

Bij de eerste consultatie zullen we uw wensen en de gegevens van het onderzoek verzamelen. Belangrijk daarbij is het röntgenonderzoek (een Cone Beam CT-scan). Aan de hand daarvan bepalen we of er voldoende bot aanwezig is om implantaten te plaatsen. Zo kunnen we met u de mogelijke behandelingen bespreken en de daarbij behorende kostprijs.

Vervolgens wordt in samenspraak met de tandarts-protheticus een 3D-planning gemaakt die toelaat de implantaten met grote precisie te plaatsen. Na enkele maanden is het implantaat voldoende vastgegroeid en kan de tandarts starten met het prothetisch herstel.

De implantaten plaatsen we meestal onder lokale verdoving. Het tandvlees wordt ingesneden en opzij geklapt. Met behulp van de richtplaat, vervaardigd aan de hand van de 3D-planning, wordt een schacht geboord waarin het implantaat wordt geschroefd. Na enkele maanden kan het implantaat worden belast.

Mka Implantaten

Botopbouw

Indien uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende bot is om een implantaat te plaatsen dan kan besloten worden tot opbouw. Er zijn daarvoor verschillende technieken. Bij een sinuslift wordt een klein deel van de sinus net boven de kaakwal gebruikt om deze te verhogen. Ook kan er een botblokje met een schroef tegen de kaakwal gefixeerd worden om deze te verbreden.

De opbouw kan met bot van de botbank, met boviene botkorrels door de farmaceutische industrie geleverd, of met eigen bot. Dit laatste kan genomen worden ter hoogte van de onderkaak, de schedel of de heupkam, afhankelijk van de hoeveelheid die nodig is.

Het genezingsproces bij opbouw kan gestimuleerd worden door toevoegen van groeifactoren uit het eigen bloed, na afname en centrifugeren. Men spreekt van L-PRF, het leucocyte and platelet rich fibrine.