Ongevallen

De losse of uitgeslagen tand

Een tand kan losraken door bijvoorbeeld een val, een ongeluk of een sportongeval. Dit kan resulteren in:

  • Een beweeglijke tand die in een normale positie staat.
  • Een tand in een abnormale stand maar nog in de kaak.
  • Een tand volledig uit de kaak.

Ook kan de tand afgebroken zijn, zonder los te staan.

Wanneer het gaat om een blijvende tand of kies, is het belangrijk dat die zo snel mogelijk weer wordt terugplaatst. Als u dat zelf niet mogelijk acht, kunt u het beste de tand bewaren in melk (gesteriliseerd en uit een nog niet geopende fles) of in fysiologisch zout (bij de apotheker te verkrijgen). Daarna is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de tandarts. Deze kan u eventueel verwijzen naar de Spoedeisende Hulp en de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Breuken van de kaken en aangezichtsbeenderen

Breuken in het aangezicht komen voor ter hoogte van het jukbeen, bovenkaak, onderkaak, oogkas of voorhoofd. Het principe van behandelen is repositie van het verplaatste botstuk dat met platen en schroeven wordt gefixeerd. Dit wordt uitgevoerd onder een algemene narcose. De tanden worden hiervoor soms op elkaar gespalkt. Wij volgen u op tot genezing.

Mka Traumatologie